Datu-atxikipenaren txostena

Txostenak sisteman lehenetsitako kategoriak eta erabiltzaileen datuak atxikitzeko helburuak erakusten ditu. Eremu batzuek hemen zerrendatutakoak baino kategoria eta helburu zehatzagoak izan ditzakete.

Gunea

Kategoria

Erabiltzaileen erregistroa

Helburua

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-klausula

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-klausula   

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza.

Helburua: EAEko Sektore Publikoko erakundeetan hizkuntza-politika koordinatzea.

Lege-oinarria: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

10/ 1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko Legea.

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.

Jasotzaileak: Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeetako langileak, eta erakunde horietan hizkuntzen plangintza eta hizkuntza-politikaren ardura duten pertsonak.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan. Informazio gehigarria:

Web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-a2datuba/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/1437_eu.html


Atxikipen-epea
20 urte
Oinarri legalak
Baimena (DBAO 6.1(a) artikulua) Interesdunak baimena eman du bere datu-pertsonalak helburu zehatzen baterako prozesatzeko

Erabiltzaileak

Kategoria

Erabiltzaileen erregistroa

Helburua

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-klausula

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio-klausula   

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza.

Helburua: EAEko Sektore Publikoko erakundeetan hizkuntza-politika koordinatzea.

Lege-oinarria: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

10/ 1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko Legea.

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.

Jasotzaileak: Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeetako langileak, eta erakunde horietan hizkuntzen plangintza eta hizkuntza-politikaren ardura duten pertsonak.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan. Informazio gehigarria:

Web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-a2datuba/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/1437_eu.html


Atxikipen-epea
20 urte
Oinarri legalak
Baimena (DBAO 6.1(a) artikulua) Interesdunak baimena eman du bere datu-pertsonalak helburu zehatzen baterako prozesatzeko

Ikastaro-kategoriak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Ikastaroak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Jarduera-moduluak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu

Blokeak

Helburua

Atxikipen-epea
Ez da atxikipen-eperik zehaztu